Tłumaczenia

Tłumaczenie uwierzytelnione (tzw. tłumaczenie przysięgłe)

W tłumaczeniu uwierzytelnionym (tzw. przysięgłym) tłumaczy się wszystkie elementy oryginału: pieczęcie, nagłówki, podpisy etc. Należy również opisać zewnętrzne cechy dokumentu (skórzana okładka, zdjęcie właściciela, znaki wodne i in.). Tłumacz przysięgły opatruje każdą stronę okrągłą pieczęcią i podpisem.

W ten sposób tłumaczy się wszelkie dokumenty urzędowe, takie jak:

 • akty USC,
 • akty notarialne,
 • wyroki sądowe,
 • zaświadczenia urzędowe,
 • pełnomocnictwa,
 • dyplomy i świadectwa szkolne,
 • umowy i kontrakty,
 • dokumenty niezbędne przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 • i wiele innych.

Zasady i tryb wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, a wynagrodzenie za czynności tłumacza oraz ilość znaków na stronie rozliczeniowej określa stosowne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Masz pytanie? Zajrzyj do FAQ.

Tłumaczenie zwykłe

Jest to zwykłe tłumaczenie tekstów nieposiadających mocy dokumentu urzędowego i niewymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. W taki sposób tłumaczy się na przykład:

 • korespondencję prywatną,
 • instrukcje obsługi,
 • materiały szkoleniowe,
 • prospekty reklamowe,
 • serwisy www i wiele innych.

W odróżnieniu od tłumaczenia uwierzytelnionego strona rozliczeniowa liczy zazwyczaj od 1500 do 1800 znaków ze spacjami.

Masz pytanie? Zajrzyj do FAQ.

Tłumaczenie ustne

Jeżeli potrzebujesz obecności tłumacza w sądzie, urzędzie, u notariusza czy na spotkaniu, zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Proponuję następujące rodzaje tłumaczenia ustnego:

Liaison – tłumaczenie „zdanie po zdaniu” (np. tłumaczenie w sądzie, na policji lub w urzędach)
Tłumaczenie szeptane – tłumaczenie na bieżąco – symultanicznie – dla niewielkiej liczby osób (maksymalnie do trzech osób)
Tłumaczenie towarzyszące – tłumacz towarzyszy osobie podczas rozmów i spotkań.

*Tłumaczenia ustne rozliczane są w blokach 2-godzinnych. W przypadku tłumaczenia poza siedzibą tłumacza klient pokrywa koszty dojazdu i pobytu tłumacza.

Masz pytanie? Zajrzyj do FAQ.

UNICUS Tłumaczenia, ul. Łukasiewicza 16, 19-300 Ełk

Joanna Prud +48 600 484 343, 87 610 08 68

e-mail: biuro@prud.pl